Ministria e Mbrojtjes së RMV ka nënshkruar një marrëveshje me “Inter Tours” me vlerë 1.4 milionë euro

153

Ministria e Mbrojtjes – Departamenti i Logjistikës ka lidhur marrëveshje për transport me autobus të kuadrit të ushtrisë për dhe nga vendi i punës me kompaninë për transport të mallrave , shpedicion , qarkullim dhe turizëm brenda vendit dhe jashtë Inter tours DOOEL Shkup.
Vlera e kontratës është 88.628.229 denarë dhe 1.441.109 euro.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f97fd469-29ba-45bb-ad54-046805c1ddeb