Ministri i MPB Oliver Spasovski: Nuk jap dorëheqje, në çdo institucion ka uritha nga VMRO-DPMNE dhe kanë gisht në ikjen e Mijallkovit

56

Sipas Spasovskit, një hetim duhet të kryhet në organet hetimore dhe duhet të konstatohet një lëshim i mundshëm.

“Unë mendoj se duhet të merret përgjegjësia që ke një përgjegjësi, se ke marrë gabim ose nuk ke marrë fare. Tani duhet t’i përqendrojmë të gjitha përpjekjet tona në gjetjen e të arratisurit. Dorëheqja do të çojë në triumfin e kriminelëve. Unë mendoj se duhet të ketë një hetim të hollësishëm të të gjithë çështjes. Nuk duhet të ketë përgjegjësi morale, por penale, qoftë në Ministrinë e Brendshme, Prokurorinë, gjykatën. Ne si Ministri e Brendshme nuk kemi pasur një masë me të cilën ai do të monitorohet. Ekziston një masë në këtë rast, dhe ajo është konfiskimi i një pasaporte dhe paraqitja në gjykatë një herë në muaj. Pyetja është nëse në fjalët mbyllëse mund të ishte kërkuar paraburgim, sepse ai ka pasuri jashtë shtetit? “Çdo moment kur policia kishte një urdhër për të vepruar, ajo veproi edhe në këtë pjesë,” tha Spasovski.

Lidhur me përgjegjësinë në organet gjyqësore, Spasovski thotë se ajo duhet të përcaktohet më tej.

“Sigurisht, të gjithë njerëzit që janë vendosur përgjatë vijës hierarkike ishin të angazhuar dhe ndërmorën veprime që nënkuptonin të merret gjithçka që lejohet me ligj. Unë nuk e amnistoj Ministrinë e Brendshme nëse ka pasur ndonjë lëshim. Unë nuk e shoh një gjë të tillë. A ka përgjegjësi në gjyqësor mbetet të shihet. A ka standarde të dyfishta? Në fund të nëntorit, ata kërkuan paraburgim për të akuzuarit në Monstrum për shkak të mundësisë për të shpëtuar, tani, me fjalë mbyllëse – nuk u kërkua Informacioni im është se dy prokurorët kërkuan leje për të ndaluar këtë të dyshuar, megjithatë, këto janë informacione që i kam vetëm unë. A është kështu, nuk e di. “Unë mendoj se ata u këshilluan me eprorët e tyre të menjëhershëm,” shtoi Spasovski.

Ai theksoi se nuk do ta lejonte veten të ishte viktimë e Sasho Mijalkov.

“Përgjegjësia duhet të përcaktohet dhe të mbartet atje ku është vendi i duhur.” Të jesh viktimë e një krimineli, të cilin e dimë se çfarë aktivitetesh janë përdorur më parë, nuk do të ndodhë. Ne duhet të luftojmë kriminelë të tillë. “Përgjegjësia duhet të përcaktohet dhe të kërkohet atje ku është vendi i duhur,” shtoi Spasovski.