Ministri i Financave Fatmir Besimi dhe Lupço Nikollovski në konferencën “Pëkrahja e zhvillimit të kontabilitetit dhe revizionit dhe sinergjia”,

30

Punojmë mbi reformat e menaxhimit financiar dhe kontrollit, me qëllim që të krijojmë sistem më të mirë, që do të luftojë me sukses korrupsionin‼️Këto reforma përfshijnë dy ligje të reja:📝 Ligji për buxhete📝 Ligji për sistemin e kontrollit të brendshëm financiar në sektorin publik📌 Përveç kësaj, punohet edhe në reformën në fushën e kontabilitetit buxhetor, me çrast do të mundësojë ndjekje më reale dhe më të përditësuar të detyrimeve të papaguara tе shfrytëzuesit е buxhetit.➡️ E gjithë kjo do të determinojë kah përmirësimi më i mirë i procesit të përgjithshëm buxhetor, nga procedura për përgatitje dhe miratim të buxhetit, realizim të tij, llogaritë përfundimtare, deri te sistemi për lajmërim.👉 Sistemi i ri i përmirësuar i kontrollit të brendshëm financiar në mënyrë të konsiderueshme do të kontribuojë jo vetëm në zbatimin e reformave në fushën e administratës publike, por edhe në luftën kundër korripsionit.📣 Për këto tema diskutuam sot bashkërisht me zëvendëskryeministrin Ljupcho Nikolovski, në konferencën me temë “Pëkrahja e zhvillimit të kontabilitetit dhe revizionit dhe sinergjia”, në organizim të Institutit të autorizuar për financa publike dhe kontabilitet nga Britania e Madhe dhe Centre of Exellence in Finance nga Sllovenia.👉 Lufta kundër korrupsionit dhe krimit është një nga priroitetet kryesore të Qeverisë, prandaj punohet në drejtim të masave të kètilla sistemike për reforma të thella në shoqëri. Përmes përforcimit të kornizës ligjore dhe mekanizmave për menaxhim të financave dhe kontrollit financiar në sektorin publik, do të kontribuohet kah krijimi i sistemit më të mirë dhe zbatimi i sukseshëm i masave për luftë kundër korrupsionit.

May be an image of 1 person and indoor
May be an image of one or more people, people standing and indoor