Ministri i Financave Fatmir Besimi / 35 milion euro nga BE për qasje më të lehtë deri tek shpenzimi i parave të qytetarëve

33

Përmes projektit “Përforcimi i funksioneve të planifikimit buxhetor, ekzekutimit dhe kontrollit të brendshëm” do të marrim mbështetje në: Zbatimin e Ligjit të ri për buxhetet, i cili është në fazën përfundimtare të miratimit. Përforcimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar në sektorin publik, përmes Ligjit të ri për sistemin e kontrollit të brendshëm financiar në sektorin publik dhe Strategjisë për kontrollin e brendshëm financiar publik Përmirësimi i efikasitetit të sistemit të prokurimit publik, duke përforcuar zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik. Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes financiare të BE-së, përmes implementimit efektiv të Strategjisë Nacionale kundër mashtrimit për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Evropian

  Në kohën kur e gjithë bota po përballet me sfida serioze, si nga aspekti shëndetësorë dhe ekonomikë, një fokus i rëndësishëm, përveç trajtimit të pandemisë, është vendosur edhe planit të rimëkëmbjes dhe rritjes së përshpejtuar ekonomike.Përmes projektit “Përforcimi i funksioneve të planifikimit buxhetor, ekzekutimit dhe kontrollit të brendshëm” do të marrim mbështetje në:Zbatimin e Ligjit të ri për buxhetet, i cili është në fazën përfundimtare të miratimit.Përforcimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar në sektorin publik, përmes Ligjit të ri për sistemin e kontrollit të brendshëm financiar në sektorin publik dhe Strategjisë për kontrollin e brendshëm financiar publik Përmirësimi i efikasitetit të sistemit të prokurimit publik, duke përforcuar zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik.Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes financiare të BE-së, përmes implementimit efektiv të Strategjisë Nacionale kundër mashtrimit për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Evropian .Viti i parë i zbatimit të projektit është përballur me sfidën e pandemisë, ne jemi të kënaqur me dinamikën aktuale të zbatimit të projektit dhe atë duke falenderuar delegacionin e BE-së, i cili siguroi që aktivitetet e projektit të zbatohen normalisht përmes qasjes online.