MASH: Këtë vit shpenzimet për furnizimin e librave janë ulur për 10 milionë denarë

79

Shërbimi pedagogjik dhe ekipi negociator i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës këtë vit arritën përmes negocimit të ulin çmimin e përgjithshëm të blerjes së librave shkollore për 10 milionë denarë, të cilët sipas zgjidhjes aktuale ligjore që e rregullon këtë fushë miratohen për t’u zbatuar në shkollat në vend dhe për të cilat MASH nuk i posedon të drejtat e autorit, por janë pronë e shtëpive botuese dhe autorëve.

Kjo ka një rëndësi të madhe sepse çdo kursim nënkupton rishpërndarjen e fondeve për realizimin e një investimi tjetër, për shembull për të përmirësuar infrastrukturën arsimore.

Këtë e theksoi drejtoresha e Shërbimit pedagogjik në përbërje të MASH-it, Vangelija Veleva gjatë vizitës në shkollën fillore “Kërste Petkov Misirkov” në Radovish, ku, si në të gjitha shkollat e tjera, procesi i dorëzimit të teksteve shkollore dhe mësimdhënies materialet janë duke u zhvilluar. siç tha ai, do të përfundojë në kohë, para fillimit të vitit shkollor.