KSHZ:Balancimi i njësive zgjedhore.Kemi njoftuar organet kompetente

178

Katër nga gjashtë njësitë zgjedhore në vend kanë numër më të madh ose më të ulët të votuesve se sa e lejon ligji.

Nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve për TVM2 theksojnë se aktualisht situata më kritike është në njësinë numër 6 e cila kalon pragun për 3,6 për qind, gjejgësisht është përreth 8 përqind, dhe se për çështjen në fjalë kanë kryer obligimin ligjor, kanë informuar institucionet kompetente.

“Veç gjenden 4 njësi zgjedhore kur tejkalohet +- 5,% që është e paraparë me Kodin Zgjedhor. KSHZ ka njoftuar edhe Ministrinë e Drejtësisë por edhe Kuvendin se me të vërtetë kemi një disbalanc që tashmë është I madh në njësinë zgjedhore numër 6 ku është +8 %” – tha Nënkryetarja e KSHZ-së, Ditmire Shehu.