Komuna e Tetovës shpalli thirrjen e dytë publike për subvencione për blerjen e kondicionerëve inverter,intervenoi policia

116

linkuhttps://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/tetovskata-politsija-smiruvashe-turkanitsi-pri-prijavuvaneto-za-subventsii-za-inverteri/

Komuna e Tetovës shpalli thirrjen e dytë publike për subvencione për blerjen e kondicionerëve inverter dhe kjo shkaktoi turma të papara para zyrës ku pranohen aplikacionet. Megjithëse thirrja ishte për vetëm 89 kondicionerë inverter, disa qindra qytetarë vërshuan në ndërtesën e komunës herët në mëngjes, duke krijuar një turmë të madhe dhe bllokime të ndjekur nga argumente verbale. Për shkak të kësaj, policia e Tetovës u thirr për të vendosur rendin. Menjëherë pas ndërhyrjes së policisë, situata u qetësua dhe të gjithë ata që erdhën arritën të paraqisnin dokumentet e nevojshme. “Vetëm një person për familje (ndërtesë banimi) mund të paraqesë një kërkesë për kompensim, kur kërkesa mund të përfshijë një ose më shumë pajisje, por aplikanti duhet të plotësojë kushtet e thirrjes publike, dmth të dorëzojë sa më shumë soba me dru ose vaj, aq sa do të sigurojë pajisje. Rimbursimi i shpenzimeve për prokurimin e të gjitha pajisjeve nuk do të kalojë më shumë se 62,000 denarë. Pranimi i dokumenteve dhe marrja e subvencionit bëhet sipas rregullit të ardhjes së parë, shërbimit të parë ”, thuhet në thirrjen publike. Thirrja e parë u njoftua nga Komuna e Tetovës në Gusht 2020 dhe i referohej subvencionimit të 1,500 invertorëve. Edhe pse në fillim të njoftimit, interesimi i banorëve të Tetovës ishte shumë i dobët, një javë para përfundimit të tij, përsëri me turma të mëdha, u paraqitën më shumë se 1500 kërkesa. Komisioni, i formuar nga Komuna e Tetovës, shqyrtoi të gjitha kërkesat e pranuara dhe përcaktoi se 89 prej tyre nuk i plotësojnë kërkesat ose dokumentacioni nuk ishte i plotë, kështu që dje shpalli një thirrje të re publike. Komuna e Tetovës njoftoi sot se thirrja publike është mbyllur para afatit të caktuar, sepse janë plotësuar një numër prej 89 aplikacionesh dhe për të shmangur turmat që krijohen në sallën e Komunës, në kushtet e covid-19. Z. ANDONOV