Komisioni për Antikorrupsion: Rritja e pragut për nënshkrimet e mbledhura për zgjedhjet lokale është korrupsion politik

53

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) vlerëson se ndryshimet në Kodin Zgjedhor menjëherë para zgjedhjeve, në procedurë të shkurtuar, janë në kundërshtim me rekomandimet e OSBE / ODIHR dhe rrisin pragun e nënshkrimeve të mbledhura për paraqitjen e një liste kandidatësh për anëtarët e këshillit dhe një kandidat për kryetar komune nga një grup votuesish është një shembull klasik i korrupsionit politik.

KSHPK iu përgjigj reagimeve të disa shoqatave në vend dhe Nismës së paraqitur nga shoqata “Iniciativa Qytetare – Qytet i Gjelbër Human” në lidhje me ndryshimet e propozuara në Kodin Zgjedhor që rrisin pragun e nënshkrimeve të mbledhura për paraqitjen e një liste kandidatësh për anëtarë të këshillit, domethënë një listë të kandidatit për kryetar komune kur parashtruesi është një grup zgjedhësish.Nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit thonë se nga aspekti i kompetencave të tyre, gjithmonë vë në dukje nevojën për transparencë të madhe dhe përfshirje të një numri të madh të palëve të interesuara në proceset vendimmarrëse që kanë efekt kufizimin ose zvogëlimin e të drejtave të garantuara me Kushtetutë të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.