Këto janë faturat që mund të paguani tani e tutje në “Postat e Maqedonisë”

117

Gjithsej 324 zyra postare aktive të Postës me 470 sportele janë në dispozicion të qytetarëve për realizimin e të gjitha pagesave pa para dhe para në dorë, përfshirë pagesën e faturave të shërbimeve.

Këto shërbime në njësitë e Postës janë të disponueshme përmes operacioneve të pagesave të Halkbank AD Shkup.

Tani e tutje, faturat e energjisë elektrike nga EVN Maqedoni, faturat nga BEG për ngrohjen e dorëzuar, për ujin e konsumuar përmes PE Ujësjellës-Kanalizime-Shkup, si dhe faturat nga pothuajse të gjitha kompanitë e shërbimeve publike në vend mund të paguhen në sportelet e Postës Me Përveç kësaj, është e mundur që të paguajnë faturat tek operatorët e telekomunikacionit, siç janë Makedonski Telekom, A1, Neotel, Telekabel dhe të gjithë operatorët e tjerë rajonalë. Shërbimi “Pagesa e faturave” me para në Zyrën Postare ka një nga çmimet më konkurruese në treg në raport me çmimet e bankave vendase dhe është 35 denarë për llogari – thuhet në një deklaratë nga kompania postare dhe banka.