Këshilli i Komunës së Tetovës themeloi ndërmarrje të re publike “Varrezat Ortodokse të Qytetit”…

32

Në seancën e 46-të sotme të Këshillit Komunal të Tetovës, u mor një vendim për krijimin e një Ndërmarrje Publike “Varrezat Ortodokse të Qytetit”. Kjo do të jetë një ndërmarrje e re publike komunale, menaxhimi i së cilës i varrezave Ortodokse në qytetin e Tetovës ka qenë pjesë e departamentit i higjienës komunale Ndërmarrja publike komunale “Tetova”.

  • Këshilli dha pëlqimin e tij për themelim. Tani ka një afat, ndërmarrja publike do të duhet të regjistrohet në Regjistrin Qendror, si dhe krijimin e një bordi menaxhues dhe mbikëqyrës. Kjo kompani do të menaxhojë gjithashtu kishëzën e ndërtuar rishtas. Unë mendoj se për një ose dy muaj spitali do të jetë funksional,ka thënë për mediat në gjuhën maqedoase përcjell Tetovoinfo.mk , Kryetar i Këshillit të Komunës së Tetovës Bekim Memeti.
    Sipas projektvendimit, kompania ka një investim themelues prej 25 mijë eurosh dhe puna do të kryhet në përputhje me ligjin për varrezat. Punonjësit në departamentin aktual për varrezat ortodokse në JKH Tetovë do të merren nga ndërmarrja e re publike.