ILMI SELAMI zv/drejtori i ESHS- për dy ditë ndryshe ,te REL me 28.03.2021 (video nga min 3,39) në FB 29.03.2021 ndryshe ,kuj ti besohet tha Malazezi ?!

30

REL në gjuhën e Maqedonisë së Veriut nga minuta 3,39 sec

https://www.slobodnaevropa.mk/a/31168664.html

dhe në FB pas shtyrjes së regjistrimit

Pra vetë tërhiqni paralele sa i pavarur experti