DW: Merko blen makinë luksoze prej afro 70 mijë euro, automjetin më të ri të zjarrfikësve e ka të vitit 1993

56

DW: Merko blen makinë luksoze prej afro 70 mijë euro, automjetin më të ri të zjarrfikësve e ka të vitit 1993.

Maqedonia e Veriut sipas të dhënave, përfshirë këtu verën e vitit 2020 ka blerë 392 makina me çmim mesatarë prej 17 mijë euro, ose gjithsej 8 milionë euro.

Nëse këtu shtohet edhe tenderi i fundit prej dy milionë euro, atëherë vijmë në një shumë prej 10 milionë euro në më pak se tre vite.
Përkundër kësaj në vendin tonë ka gjithsej 241 automjete të zjarrfikësve, me moshë mesatare prej 28 vite.