Çfarë do të bëhet me ata që nuk u regjistruan? Selami: Do të përfshihen, por pa përkatësinë etnike, fetare dhe gjuhësore(video)

85

Qindra qytetarë kanë mbetur pa u regjistruar në Regjistrimin e Popullsisë! Zëvendësdrejtori i Entit për Statistika, Ilmi Selami, thotë se disa banorë për një arsye ose tjetër kishin vendosur që të mos regjistroheshin. Në intervistën e shkurtër në vijim shpjegon se çfarë do të ndodhë me ata qytetarë që nuk arritën të regjistrohen dhe arsyet se përse një numër i qytetarëve nuk kanë pranuar regjistruesit që t’i regjistrojnë.