Carovska nxit Prokurorinë të hetojë librat shkollorë të Kembrixhit

33

Organet hetimore, përkatësisht Prokuroria do të duhet të përcaktojë në çfarë mënyre nga viti 2014 e tutje janë bërë blerjet e librave shkollorë, të cilat u dhanë ekskluzivitet botuesve të caktuar për të ashtuquajturën Librat shkollorë të Kembrixhit, njoftoi Ministrja e Arsimit, Mila Carovska.

-Këtë vit ne u përpoqëm në mënyrë shumë transparente për të mbledhur të gjitha të dhënat e nevojshme se si janë blerë librat shkollorë nga viti 2014 deri më sot dhe çfarë cilësie të librave shkollorë kemi. Ne e bëmë këtë në mënyrë që të merrnim në mënyrë transparente informacionin e nevojshëm nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe qytetarët, dhe kompanitë që aplikuan për prokurim publik u befasuan. Ata nuk dëshironin të siguronin të dhënat që ne kërkuam, kështu që ne krijuam një Komision që Ministri ka të drejtë të krijojë për të marrë të dhënat e nevojshme. Që nga viti 2014, ne kemi hapur të gjitha procesverbalet, të gjitha miratimet për përdorimin e librave shkollorë, si janë kryer procedurat. Komisioni ka procesverbale, gjetje dhe konkluzione të hollësishme dhe rekomandon që meqenëse nuk jemi organ hetimor, ato procesverbale duhet t’u dorëzohen organeve kompetente hetimore dhe duhet parë se si janë marrë ato aprovime për përdorimin e librave shkollorë, tha Carovska në një intervistë me “360 gradë”.