Banorët vetëm ishin thirrur në bisedë informative, të mos bëhet reklamë në emër të gazetarisë

40

Roli i disa mediave të internetit përfundon vetëm me bërjen e PR (public relations) për individë apo përfaqësues të një partie politike të caktuar. Nuk mbajnë llogari për atë që ua servojnë lexuesve të vet, dhe në vend të teksteve me përbajtje informative, u ofrojnë tekste boshe me të cilat tentojnë të ua “shpërlajnë” trurin. Tekstet e tilla shpesh janë të paqarta dhe lexuesi pas disa minutash përfundon vetëm konfuz, nuk e ka marrë informacionin që po kërkonte.

linku ku mund të vazhdoni leximin

https://crithink.mk/sq/banoret-vetem-ishin-thirrur-ne-bisede-informative-te-mos-behet-reklame-ne-emer-te-gazetarise/?fbclid=IwAR2ud3xfRW5atkWijez4cZPkzrDYL–6fmZnBmXe-Hv88qyM5DFlr7EkfH0