Apasievi i renditi 11 arsye për Zaevin pse është kundër Ligjit për Shtetësinë ?!

54

Lideri i së Levicës , Dimitar Apasievi, reagoi ndaj deklaratës së sotme të Kryeministrit, Zoran Zaev, i cili tha se dëshironte të dinte argumentet për shkak të të cilave partia Levica shpall bllokadën për Ligjin për Shtetësinë.

Apasievi renditi në profilin e tij në Facebook një duzinë arsyesh, të cilat sipas tij, janë pjesë e problemeve në zgjidhjen ligjore.

Kryeministri Zoran Zaev dëshironte të dinte ARGUMENTET e së Majtës (të cilat janë përpunuar deri më tani në mbi 20 orë fjalime në komisionet parlamentare, në shtyp, në shfaqje TV, etj.)
Por këtu ne i përsërisim ato për përsëritësit:

 1. Ligji nuk zbatohet për personat pa shtetësi, por për personat që tashmë kishin shtetësinë e Kosovës – dmth. në vend të pashtetësisë, i referohet bipatrideve!
 2. Ligji është në kundërshtim me Konventën Evropiane të 1997 mbi Kombësinë e Shtetësisë. (të cilën ne e ratifikuam në 2002) dhe është në konflikt të drejtpërdrejtë me Konventën e CoE për Reduktimin e Rasteve të Shumëkombësisë (1963).
 3. Ligji, për herë të tretë që nga shpërbërja e RSFJ-së (1991), do të japë shtetësinë me sukses – i cili është shembulli i vetëm i territoreve të ish-Jugosllavisë.
 4. Ligji nuk kërkon një marrëdhënie efektive me shtetin që lëshon shtetësinë, e cila është një fenomen i panjohur!
 5. Ligji nuk parashikon njohjen e gjuhës maqedonase si kusht për marrjen e shtetësisë përmes të ashtuquajturës “Natyralizimi i lehtësuar”.
 6. Ligji parashikon dhënien e shtetësisë me kopje të zakonshme të një fature të paguar të energjisë elektrike!? (një fenomen i panjohur në botë).
 7. Ligji nuk kërkon një burim jetese, si më parë (që do të thotë se qytetarët e rinj shkojnë drejtpërdrejt në shtet).
 8. Ligji ul vendbanimin e përhershëm për lëshimin e shtetësisë në vetëm 7 vjet!
 9. Në rast të riintegrimit, qëndrimi i pandërprerë zvogëlohet nga tre në vetëm një vit!
 10. Problemi i këtyre njerëzve është institucional, jo legjislativ (Maqedonia duhet të synojë shtrëngimin, jo liberalizimin e kushteve për marrjen e shtetësisë).
 11. Ligji është në funksion të një etno-inxhinierie të re artificiale, në mënyrë që të falsifikojë realitetin demografik, në sytë e Regjistrimit të paligjshëm …
  p.s. Kryeministër, ka akoma njëqind argumente dhe arsye, por këtu për fillim, këto dhjetë janë të mjaftueshme

#ДолуЗаевизмот