Anti-korrupsioni kundër Zaevit për eshallonet ku ka korrupsion

58

Komisioni Antikorrupsion konsideron që veprimet e tyre që i kanë për ministrat, drejtorët dhe udhëheqësit tregojnë qartë se i ashtuquajturi niveli i tretë nuk është në gjendje të vendosë për çështjet e trajtuara nga KSHPK, Komisioni thekson se korrupsioni ka një përkufizim shumë më të gjerë dhe se nuk është vetëm ryshfet ose marrja e dhuratave.

Situata që rrjedh nga procedurat e zhvilluara nga KSHPK dhe të cilave ajo vazhdimisht i referohet në seancat e saj publike flet për kushtet e krijuara të abuzimit të detyrës nga deputetët, ministrat, drejtorët, anëtarët e bordeve drejtuese dhe mbikëqyrëse. Abuzimet që komisioni heton janë kur të afërmit e ngushtë të zyrtarëve ose anëtarët e partive janë të punësuar, pazare delikate për zgjedhjen e kompanive të prokurimit publik, ndikimi i kryetarëve të komunave në dimensionet e disa objekteve në planet e detajuara urbanistike, mosmarrëveshjet politike në përzgjedhjen të anëtarëve të gjykatave, organeve rregullatore dhe bordeve, si dhe se për të gjitha këto akte nuk parashikohen sanksione ligjore dhe as nuk ndiqen penalisht në gjykatë.

Të gjitha abuzimet e përmendura nuk vendosen në shkallën e tretë, theksojnë anti-korrupsionin pasi Kryeministri Zoran Zaev vuri në dukje dje se korrupsioni kryesor nuk është në krye të drejtorit ministror por në eshallonin e tretë të shërbimit nëpër sportele.