Admir Shabani: KSHZ PO PROFESIONALIZOHET SIPAS STANDARDEVE TE BE

359

Admir Shabani dhe Lupka Guguceva jane 2 nenpunesit e KSHZ-se qe ideuan aplikimin e trajnimit te keshillave zgjedhore per ritje te profesionalizmit per zbatimin e procesit zgjedhore sipas standardeve Europiane. Shabani thekson se ky modul u desh kohe qe te pergaditet por edhe qasja ne fillim ishte skeptipke. Por pas aplikimit vitin e kaluar u verejte dukshem ngritja e pergaditjes dhe keshtu R.MV mori rekomandim pozitiv nga OSCE- ODIHR. Sigurisht sipas Shabanit ky proces ka kosto dhe pa ndihmen e fondacionit per sistem zgjedhor IFES veshtire do te ishte aplikmi i ketij projekti. Admir Shabani me tej shprehet se kete vit prtitjet jane edhe me te medha meqe tani kemi nje taske force mire te trajnuar te cilet se shpejti do te fillojne trajnimet per keshillat zgjedhore.