4.000 hektarë tokë bujqësore do të ofrohen me dy shpallje qiraje

54

Qeveria në seancën e sotme miratoi Informacionin për dhënien e pëlqimit për shpalljen e dy shpalljeve publike për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë përmes tenderit publik elektronik.

Shpallja e parë jep me qira tokë bujqësore në pronësi të shtetit me sipërfaqe të përgjithshme prej 3,240 ha 73ar 65m2 në rajonet në Republikën e Maqedonisë së Veriut: Berovë, Valandovë, Vinicë, Gostivar, Gjevgjeli, Dellçevë, Demir Hisar, Koçan, Kumanovë. , Kavadar, Negotinë, Strugë, Strumicë, Ohër, Prilep, Probishtip, Radovish, Resnjë, Tetovë, Veles, Shtip dhe Çair.

Toka bujqësore në pronësi shtetërore që jepet me qira me këtë shpallje publike ka për qëllim:
Rritja e plantacioneve afatgjata (vreshta, pemishte, HOPS) dhe serra për një periudhë deri në 30 vjet,
Rritja e plantacioneve afatgjatë të lajthive deri në 70 vjet,
Rritja e ullishteve për një periudhë deri në 50 vjet,
Mbarështimi i kulturave të tjera bujqësore dhe ngritja e familjeve të bletëve për një periudhë deri në 15 vjet,
Livadhe deri në 15 vjet,
Për rritjen e pemëve me rritje të shpejtë në tokë bujqësore të vendosura në lartësi mbi 700 metra, për një periudhë deri në 30 vjet,
Pellgje deri në 20 vjet dhe
Aktivitete sportive dhe rekreative dhe turizëm rural deri në 30 vjet.

Me shpalljen e dytë publike për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë përmes tenderit publik elektronik, tokë bujqësore shtetërore me sipërfaqe të përgjithshme prej 529 ha 26ar 60m2 jepet me qira në këto rajone në Republikën e Maqedonisë së Veriut: Berovë, Vinicë, Gjevgjeli, Dibër, Dellçevë, Koçan, Negotinë, Sveti Nikollë, Radovish dhe Shtip.

Toka bujqësore në pronësi shtetërore që jepet me qira me këtë shpallje publike është e destinuar për rritjen e kulturave bujqësore për prodhimin e foragjereve (drithëra, kultura foragjere dhe industriale) për një periudhë deri në 15 vjet.

Në këto dy shpallje për marrjen me qira të tokës bujqësore me sipërfaqe prej gati 4000 hektarësh kanë të drejtë të marrin pjesë persona fizikë dhe juridikë vendas dhe persona juridikë të huaj.përcjell telegrami.mk