15 masat ekonomike të propozuara nga Zoran Zaevi

235
 1. Paga minimale e parashikuar nga shteti për muajin prill dhe maj për çdo punëtor në firma private të prekura nga kriza

Për të gjitha firmat private të prekura nga kriza, qeveria do të ndihmojë në pagimin e pagës minimale neto për punonjës (14,500 denarë) për Prill dhe maj. Kompanitë do të paguajnë kontributet e tyre të pagave, si dhe taksën e të ardhurave personale.

Kjo masë mund të përdoret nga të gjitha kompanitë që:

Nën 1: nuk do të shpërndajë dividentë dhe shpërblime për menaxhmentin dhe punonjësit deri në fund të vitit 2020 dhe nuk do të marrë tani dividentë dhe shpërblime bazuar në fitimet nga 2019 gjatë krizës.

Nën 2: shtesa nuk do të llogaritet për numrin e punonjësve që kanë pagë më të lartë neto prej 39.900 denarë dhe të gjithë nën atë pagë do të përfshihen në llogaritjen e ndihmës.

Nën 3: Kompanitë që aplikojnë duhet të kenë të paktën të njëjtin numër të punësuarve në kohën e aplikimit si përpara krizës koronare.

Shteti për këtë masë do të ndajë rreth 120 milion euro.

 1. Paga mujore (pagesa e parave të gatshme) dhe për qytetarët që kanë mbetur pa punë për shkak të krizës, në shumën 50% të pagës mesatare të të punësuarit

Për qytetarët që kanë humbur vendin e punës për shkak të krizës, shteti do të paguajë një kompensim mujor – 50% të pagës mesatare neto mujore të punonjësit për 24 muajt e fundit, në përputhje me nenin 68 të Ligjit për Punësimin dhe Sigurimin e Papunësisë.

 1. Të gjithë zyrtarët dhe drejtuesit shkojnë për një pagë minimale

Të gjithë zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar dhe krerët e shtetit dhe të pushtetit vendor, deputetë, kryeministra, zëvendëskryeministra, ministra, kryetarë bashkie, drejtorë, krerë, gjyqtarë dhe prokurorë, do të marrin një pagë minimale prej 14.500 denarë për muajin prill dhe maj.

 1. Të gjithë punonjësit e sektorit publik shkojnë me një pagë minimale

Punonjësit në atë që konsiderohet një sektor publik, administrata publike në nivel shtetëror dhe lokal do të marrin një pagë minimale neto prej 14,500 denarë për muajt prill dhe maj.

Kjo masë nuk vlen për stafin mjekësor dhe ndihmës, oficerët e policisë dhe ushtarët dhe ata që punojnë dhe rreth tyre në menaxhimin e virusit Korona.

 1. Presidentët dhe anëtarët e këshillave bashkiakë, bordet drejtuese dhe mbikëqyrëse të institucioneve publike do të punojnë pa shpërblim

Për ata që ishin pa punë ose pjesë e ekonomisë joformale, ne ofrojmë qasje të shpejtë në sistemin e mbrojtjes sociale për muajin prill dhe maj. Ata do të marrin mesatarisht 7,000 denarë për familje.

Gjithashtu, për të mbështetur përfituesit ekzistues të mbrojtjes sociale, ne sigurojmë një pagesë shtesë të lejimit të energjisë për Prill dhe maj.

Ndikimi i përgjithshëm fiskal i vlerësuar për dy muaj për të dy masat arriti në 389 milion denarë ose mbi 6.3 milion EUR.

 1. Ligji për përmbarimin pushon deri në fund të qershorit

Debitorët dhe punëdhënësit e operacioneve të pagesave janë të detyruar të ndërpresin veprimet sipas urdhrave të lëshuar nga agjentët përmbarues deri në fund të qershorit.

 1. Shtyrja e kredisë

Bankat do të shtyjnë të gjitha kreditë për qytetarët dhe firmat e prekura nga kriza për tre muaj. Kjo do të thotë që kredia me këste në prill do të shlyhet në korrik.

 1. Përfituesit e banesave sociale janë të liruar nga pagesa e qirasë

Të gjithë përdoruesit e atyre apartamenteve do të lirohen nga pagesa e qirave të banesave sociale, si dhe qytetarët dhe kompanitë që marrin me qira hapësirë zyre nga Ndërmarrja për Pronë banesore dhe tregtare gjithashtu do të përjashtohen. Do të ndodhë për tre muajt e ardhshëm pasi presim që të zgjasë kriza.

 1. Kredi shtesë pa interes për ndërmarrjet prej 6 milion eurosh

Banka e Zhvillimit të Maqedonisë Veriore, përveç 5.7 milion euro, do të lëshojë 6 milion euro shtesë kredi pa interes për kompanitë në kushtet e shpallura tashmë, dhe interesi do të mbulohet nga qeveria.

 1. 50 milion euro të reja kredi të lira përmes bankave tregtare

Për më tepër, Banka e Zhvillimit e Maqedonisë Veriore do të lëshojë kredi me vlerë 50 milion euro përmes bankave tregtare në vlerë prej 3,000 deri 90,000 euro me një normë totale të interesit jo më shumë se 1%, aktualisht duke negociuar 1% deri 1.5% besoj se bankat do të pranoni rrezikun prej 1%, dhe kostoja prej 0.5% e Bankës së Zhvillimit do të mbulohet nga qeveria, me qëllim përfundimtar të maksimizojë kreditë e tilla më të lira.

 1. Një ligj do t’i ndalojë kompanitë të falimentojnë gjatë krizës.

Pavarësisht nëse çështja u soll nga një kreditor, një kreditor ose nga vetë ndërmarrja, ajo paraqiti falimentim. Duke vepruar kështu do të parandalojë një përmbytje të paracaktuar nga falimentimi. Kjo është e papranueshme në një krizë si kjo.

 1. Ndihma për punonjësit e mediave dhe median

Për të gjitha aktivitetet e informacionit, mediat, qeveria do të sigurojë ndihmë, me pagën minimale prej 14,500 denarë për punonjës për muajin prill dhe maj.

 1. Ndihmë për atletët dhe artistët

Për të gjithë punëtorët sportivë, qeveria do të sigurojë një pagë minimale prej 14,500 denarë për Prill dhe maj.

Të 141 artistët e pavarur do të marrin një pagë minimale për Prill dhe maj, si dhe kontribute përmes Ministrisë së Kulturës.

 1. Mundësi më e madhe për pensionistët, personat me aftësi të kufizuara dhe gratë shtatzëna

Sipas frekuencës së qytetarëve, nga 7 deri në 9 të mëngjesit, vetëm personat në pension, personat me aftësi të kufizuara dhe gratë shtatzëna mund të blejnë në dyqane dhe farmaci.