Qeveria me kompensim të ri monetar: Aplikoni deri më 26 qershor, aplikimi tashmë është duke u zhvilluar

63

Ata që kanë humbur punën e tyre në kulmin e krizës koronare, pavarësisht kohës së kaluar në punësim, mund të vijnë shpejt në shpëtim për të kapërcyer me lehtësi periudhën e papunësisë. Zëvendës Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Sanela Skrijelj, në një paraqitje të ftuar në “Utrinski Brifing” të Slobodna TV, u bëri thirrje atyre që firmosën një pushim kontraktor ose bënë një deklaratë personale për të ndërprerë punësimin e tyre për të aplikuar në Agjencinë e Punësimit deri më 26 qershor. Sistemet e sigurimeve shoqërore përbëhen nga dy mekanizma. Mekanizmi i parë është përdorimi i kompensimit monetar në bazë të Ligjit të Sigurimit të Papunësisë. Për të përmbushur nevojat e të gjithë atyre që kanë përfunduar punësimin, ne kemi miratuar një Dekret që zgjeron fushën e personave që mund të marrin kompensim monetar. Sipas Dekretit, të gjithë ata që humbën vendin e punës midis 11 Marsit dhe 30 Prillit, pavarësisht nëse ata nënshkruan një pushim kontraktor ose një deklaratë personale, ose morën një largim nga punëdhënësi, do të jenë në gjendje të marrin kompensim monetar për dy muaj.