Propozim – buxheti për vitin 2021 në seancë të Qeverisë

17

Projekt-Buxheti për vitin 2021, si dhe Projektligji për Ekzekutimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2021 do të shqyrtohen në një procedurë të shkurtuar në seancën e rregullt të 19-të të Qeverisë të paralajmëruar për sonte në ora 18 pasmes video konferencës në internet.

Siç thuhet në njoftimin nga shërbimi për shtyp i qeverisë, me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në rendin e ditës janë Projektligji për Ndryshimin e Ligjit për Standardin e Studentit dhe Projektligji për Ndryshimin e Ligjit për Standardin e Studentit.

Në seancë, Qeveria gjithashtu do të shqyrtojë Informacionin për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të punëtorëve përmes një marrëveshje kolektive të zyrtarëve të autorizuar në policinë pyjore.

Qeveria do të informojë për konkluzionet dhe vendimet nga seanca përmes një deklarate.