Priftin Orthodoks e përmirsojnë të pranishmit / O At Maqedonia ,Maqedonia kur thotë Në vendin tonë të pavarur (video)

214

Në përkujtim të Branitellave flet në emër të Kishës Orthodokse Maqedonase Prifti të cilin e përkujtojnë në vend të pranishmit skandal apo …