Komisioni Evropian do të shpallë Planin Ekonomik dhe të Investimeve të Ballkanit Perëndimor prej 9 miliardë eurosh

35

Komisioni Evropian, përveç raporteve të rregullta për përparimin e reformave të vendeve në rajon, sot do të shpallë Planin Ekonomik dhe të Investimeve (EIP) për Ballkanin Perëndimor, i cili duhet të miratohet zyrtarisht nga Kolegji i Komisionerëve të BE, raporton MIA nga Brukseli njohton mkd.mk

Plani, i cili është njoftuar për disa muaj, synon të ndihmojë Ballkanin Perëndimor të lëvizë ekonomikisht më pranë standardeve të Bashkimit Evropian dhe është gjithnjë e më i nevojshëm, tha Komisioni Evropian pasi kriza covid-19 dobësoi më tej ekonomitë e rajonit. Me këtë Plan, Komisioni Evropian dëshiron të mbështesë rimëkëmbjen afatgjatë ekonomike bazuar në dy shtylla kryesore – tranzicionin dixhital dhe të gjelbër dhe të inkurajojë bashkëpunimin rajonal dhe tregtinë.

Komisioni konsideron që nëntë miliardë euro duhet të ndahen për këtë projekt nga financat e instrumentit të para-anëtarësimit (IPA III) për periudhën 2021-2027, të cilat përmes investimeve dhe mbështetjes për lidhshmëri, zhvillim dixhital dhe mjedisor duhet të përmirësojnë ndjeshëm ekonominë imazhi i Ballkanit perëndimor.

IPA e re, si pjesë e buxhetit të BE, nuk është miratuar ende në Bashkim, por në parim parashikon 14 miliardë euro për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, me shumicën e fondeve të destinuara vetëm për Ballkanin Perëndimor. EIP duhet të angazhohet kryesisht për investime dhe infrastrukturë produktive dhe do të përqendrohet në dhjetë projekte thelbësore.

Përveç kësaj, Komisioni propozon të mobilizojë deri në 20 miliardë euro në investime gjatë dhjetë viteve të ardhshme përmes Fondit të Garantimit të Ballkanit Perëndimor për të forcuar lidhjen e infrastrukturës, veçanërisht në transport dhe energji, tranzicione të gjelbërta dhe dixhitale, forcimin e konkurrencës së sektorit privat dhe zhvillimin. të sektorit shoqëror.

Lidhja më e mirë e vendeve në rajon dhe thellimi i bashkëpunimit rajonal duhet të arrihet duke forcuar tranzicionin e gjelbër. Ngjashëm me Paktin e Gjelbër të BE, rajoni duhet të imitojë ambiciet e Evropës për të arritur neutralitetin e klimës deri në 2050, tha KE.

Komisioni paralajmëron se ndryshimi i klimës, shkatërrimi i biodiversitetit, ndotja dhe përdorimi i tepërt i burimeve paraqesin një kërcënim ekonomik për BE-në, si dhe për Ballkanin Perëndimor.

Një Axhendë e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor gjithashtu do të shpallet, duke mbështetur Planin Ekonomik dhe të Investimeve të shpallur sot, dhe duke siguruar udhëzime të qarta reformash për vendet në rajon për të harmonizuar legjislacionin e tyre mjedisor me atë të Bashkimit Evropian.

Paralelisht, Komisioni Evropian dëshiron të rritë tranzicionin dixhital në rajon si një mjet kryesor për rimëkëmbjen ekonomike.