Sulejman Mehazi / Kryetari i Partisë të Çallamit

347

Sapo dëgjova Kryetarin e Partisë të Çallamit të Madh dhe Lavdeve të Larta.
Off, sa ishte i vetëpëlqyer, keni dëgjuar ju në librin e shenjtë të Kuranit dhe Biblës të lëvdonte Zoti vehten, edhe pse ka krijuar qiej e yje, tokë e ujë, natë e ditë, gra, burra e fëmijë meshkuj e femra, sy e mendje, mushkëri e zemër, frymëmarrje e shpirt, kafshë e shpenzë, lindje e vdekje, diel e hënë, pranverë e dimër, lule të çfarëdollojshme ngjyrash, shijesh e aromash, ky aq i pafuqishëm e po lëvdon vehten.

Me siguri keni dëgjuar thënien popullore:

“Kalliri i plotë e mba kokën teposhtëzë, kalliri i zbrazur e mba kokën lartë”

Në kuptim, se, të pa diturit e mbajnë kokën lartë, për shkak se koka e tyre është e lehtë nga dituria, të diturit e mbajnë kokën teposhtëzë, për shkak se koka e tyre është e mbushur me dituri.

@S.Mehazi