Ministresha e MASH-it-Mila Carovska / Edukimi seksual si Pilot projekt do të futet nëpër shkolla nga shtatori i 2021 –

156

Nevoja për edukim seksual të nxënësve në vend është urgjente, organizatat joqeveritare që punojnë në idenë për futjen e saj në shkolla janë unanime.

Projekti në Ministrinë e Arsimit po shtyhet me iniciativën e OJQ Hera, e cila ka punuar për këtë çështje për vite me rradhë.

Projekti pilot tashmë është përgatitur dhe shpresat janë që nga shtatori i ardhshëm të futet brenda shkollave si arsim joformal, tha Ministri i Arsimit.

Kërkimet nga OJQ-të kanë treguar se mungesa e edukimit seksual kontribuon që të rinjtë të ekspozohen ndaj grabitqarëve të ndryshëm, ngacmimeve, ngacmimeve në internet.

Hulumtimi i Hera-s ka treguar se niveli i arsimimit të nxënësve për këto tema është shumë i ulët, prandaj nevojitet edukim seksual.

Nga ana tjetër, prindërit dhe mësuesit duhet gjithashtu të trajnohen për të arsimuar veten mbi arsyetimin e futjes së një lënde të tillë.