Mbi 1800 aplikime për pensione sociale në Tetovë

195

Ata që do të arrijnë të marrin këtë pension, sipas informacioneve, në muaj do të marrin gjashtë mijë denarë. Të drejtën për pension social, i siguruari e arrin atëherë kur do të arrijë moshën prej 64 vjet për meshkuj, gjegjësisht 62 vjet për femra

Urim HASIPI

Tetovë, 21 gusht – 1856 persona nga Tetova kanë aplikuar për shfrytëzimin e pensionit social. Këtë e kanë bërë të ditur në Qendrën për Punë Sociale Ndërkomunale në Tetovë. Sipas tyre, këtë të drejtë mund ta shfrytëzojnë ata persona që kanë mbushur 65 vite dhe nuk kanë asnjë ditë pune, apo më pak se 15 vite, shkruan gazeta KOHA.

“Në bazë të ligjit të ri që është miratuar, për mbrojtje sociale si risi është mbrojtja sociale për personat e moshuar. Bëhet fjalë për pension social, dhe është i dedikuar për personat që janë mbi moshën 65 vjeçare si dhe nuk kanë përvojë pune apo më pak se 15 vite. Në Tetovë ka një numër të konsiderueshëm të aplikuesve dhe deri më 19 gusht kanë aplikuar 1856 persona”, thotë Iljas Alija, referent në Qendrën Sociale në Tetovë.

Momentalisht janë duke u grumbulluar informacione nëpër institucione tjera se këta persona që kanë aplikuar, kanë të hyra tjera shtesë. “Jemi në fazën kur për këta aplikues mblidhen të dhëna nga institucionet tjera relevante, se a posedojnë të hyra, a kanë prona, kanë shtëpi tjetër apo banesë, pasuri të patundshme mbi limitin që është e caktuar për dhënien e pensionit social. Pra, duhet që të konstatohet gjendja faktike sociale e aplikuesit. Aplikuesit nuk duhet që të kenë të hyra tjera”, thotë Alija.

Deri më tash, ka edhe qytetarë që hasin në vështirë për të arritur deri tek kjo e drejtë, për shkak se nuk kanë vërtetim se 15 vitet e fundit kanë qëndruar në Maqedoni. “Kushti themelor për të fituar të drejtën e pensionit social është që të jetë shtetas i Maqedonisë së Veriut dhe të këtë vendbanim të rregullt mbi 15 vite. Nëse njëri nga partnerët merr pension, apo ka të ardhura tjera nga prona e patundshme, me çka mbahet familja dhe të ketë të ardhura tjera nga ndonjë shtetet tjetër, atëherë nuk do ta ketë të drejtën për pension social. Ka raste të cilët nuk e plotësojnë kushtin që 15 vitet e fundit jenë banorë të përhershëm të Maqedonisë së Veriut. Ata në ndërkohë mendoj se do ta plotësojnë kushtin për të aplikuar. Nëse një banor ka 13 vite banorë i përhershëm dhe i mungojnë dy vite, pas dy vitesh mund të përfitojë këtë të drejtë pa problem”, theksoi ai.

Në bazë të parashikimeve, pritet që ky numër të kalojë mbi dy mijë aplikues për të marrë pension social. “Ky numër mund të tejkalojë 2000, por tash është e mundshme ngase ka persona që në ndërkohë arrijnë moshën e kërkuar me ligj dhe ata vijnë dhe aplikojnë. Prandaj edhe kemi rritje të këtij numri vazhdimisht. Çdo muaj ka ndryshim të moshës, prandaj do të ketë mbi dy mijë aplikues kurse sa do të përfitojnë nuk dihet”, tha për KOHA, Alija.

Ata që do të arrijnë të marrin këtë pension, sipas informacioneve në muaj do të marrin gjashtë mijë denarë. Të drejtë për pension social, i siguruari e arrin atëherë kur do të arrijë moshën prej 64 vjet për meshkuj, gjegjësisht 62 vjet për femra. (koha.mk)