INSTITUCIONET SHTETËRORE KANË SHPENZUAR 8 MILIONË EURO PËR MAKINA TË REJA

108

Qendra për Komunikime Qytetare ka publikuar rezultatet e hulumtimit dhe bazës së të dhënave për furnizimet me makina të reja nga institucionet shtetërore në vitin 2018, 2019 dhe 2020.
Hulumtimi tregon se në 2.5 e fundit institucionet shtetërore janë furnizuar me 392 makina të reja duke shpenzuar 8.1 milionë euro.
Një e katërta e makinave të blera janë më të shtrenjta se 30 mijë euro, transmeton SHENJA.
Më së shumit makina ka blerë organi qeveritar Shërbime për punë të përgjithshme dhe të përbashkët, 46 “pasat”, nga 39 mijë euro çdonjëri.
Megjithatë makinën më të shtrenjtë e ka paguar komuna e Strugës ndërsa ka kushtuar 66 mijë euro.
Vlera mesatare e makinave të blerë nga institucionet shtetërore është 17 mijë euro.
Mesa llojeve të makinave janë “Shkoda” dhe “Volkswagen”.tvshenja