Avokati Asmir Alispahiq / Katica Janeva me audiencë avokati si Dë shmitar para Ruskovskës, LPP nuk e parasheh.

0
124

Katica Janeva me audience avokati si Deshmitar para Ruskovskes, LPP nuk e parasheh.

P.S.Perveq qe nese nuk i eshte ndruar kualifikimi nga deshmitar ne te akuzuar ( sipas gjitha gjasave Mbase po )