Covid-19/ Qeveria e Maqedonisë së Veriut shpall gjendjen e krizës për 30 ditë, hy në fuqi menjëherë

37

Në seancën e sotme të 23-të, Qeveria vendosi për ekzistencën e një situate krize në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik në prani të një pandemie të deklaruar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë nga Covid-19 gjë që rrezikon sigurinë e popullsisë, tha shërbimi për shtyp i qeverisë.

Kjo bëhet me propozimin e Komitetit Drejtues për koordinimin dhe menaxhimin e sistemit të menaxhimit të krizave, me propozimin e mëparshëm të ekipit vlerësues. Më parë në seancë, Këshilli i Sigurimit rekomandoi shpalljen e një gjendje krize në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore, në mënyrë që të trajtojë në mënyrë efektive pasojat e krizës për shkak të krizës së koronës.

Periudha për ekzistimin e një situate krize në territorin e Maqedonisë Veriore është 30 ditë duke filluar nga sot dhe Qeveria do të informojë Presidentin e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Kuvendin për këtë vendim.

Në të njëjtën kohë, Qeveria do t’i propozojë Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore të vendosë për pjesëmarrjen e disa anëtarëve të Ushtrisë (lloji dhe numri i forcave dhe kapaciteteve të njësive të ushtrisë, qëllimi dhe detyrat e kërkuara për kohëzgjatjen e aktivitetit dhe angazhimin e njësive të ushtrisë ) në trajtimin e krizës.

Qeveria arriti në përfundimin që selia e Qendrës së Menaxhimit të Krizave duhet të fillojë menjëherë përgatitjen e një Plani Veprimi për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së Covid-19, si dhe një rishikim të plotë të burimeve njerëzore dhe materiale-teknike të disponueshme dhe një plan për veprim të koordinuar.

Qeveria gjithashtu vendosi të vendosë të gjitha kapacitetet dhe burimet e disponueshme në ministritë e Brendshme, Mbrojtjen, Shëndetësinë, Ushtrinë, Qendrën e Menaxhimit të Krizave dhe Drejtorinë për Mbrojtjen dhe Shpëtimin, në mënyrë që të merren me krizën, tha deklarata.