691 shkolla fillore dhe të mesme morën leje për të organizuar mësimdhënie me prani fizike (video)

62

691 shkolla fillore dhe të mesme do të hapin dyert e tyre për nxënësit brenda dy ditësh. Qeveria dha dritën jeshile për 554 shkolla për të filluar me praninë fizike. Por më pas shtoi në listë edhe 137 institucione arsimore që plotësojnë kërkesat për këtë lloj mësimdhënie.

Të japë pëlqimin për fillimin e orëve me prani fizike për:

129 shkolla fillore

5 shkolla muzikore

3 shkolla të mesme

Sipas vendimit të fundit, Qeveria nuk pranoi që:

Shkollat ​​fillore 91

Shkollat ​​e mesme 33

Ndërsa nxënësit maqedonas kanë edhe dy ditë deri në fillimin e vitit shkollor. Në shumicën e vendeve të Ballkanit, zilja e shkollës ka rënë që nga shtatori.

Në disa vende fëmijët ulen në tryezat e shkollës, në të tjerët studentët studiojnë në një model të kombinuar. Bullgaria, Greqia dhe Shqipëria hapën shkolla muajin e kaluar për të gjithë studentët. Megjithëse prindërit reagojnë, fëmijët në Mal të Zi do të studiojnë me prani fizike, por nga 1 Tetori.

Një pjesë në internet, një pjesë me prani fizike, fëmijët në Serbi, Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë tashmë po mësojnë. Fëmijët nga klasa e parë në të katërt shkuan në shkollë në Serbi. Në Bosnjë dhe Hercegovinë nga e para në të pestën. Ndërsa në Kroaci, secila shkollë vendos në mënyrë të pavarur se në cilin model do të punojë, sipas pasqyrës epidemiologjike.