Vullnet Murseli,për kontributin e dhënë në zhvillimin e kulturës dhe artit në vend, Shoqata e shkrimtarëve OENEUM Tetovë e vlerëson me pllakatë mirënjohje.

30

Sot, më 14 Mars 2023, z. Vullnet Murseli, pronar i laboratorit LAOR Medical Lab pranoi një pllakatë mirënjohje nga z. Daim Ilazi dhe zonja Behare Neziri nga shoqata Shoqata e Shkrimtarëve “Oeneum” – Tetovë për kontributin e dhënë në zhvillimin e kulturës dhe artit në vend, dhe sidomos për bashkëpunimin me shoqatën “Oeneum”.

LAOR Medical Lab do të vazhdojë të kontribojë edhe më shumë në zhvillimin e mëtejshëm të kulturës, artit dhe arsimimit në Tetovë dhe rrethinë.

Mendje e shëndoshë në trup të shëndoshë!