Analiza.mk-Intervistë – Vullnet Murseli / Të bashkuar lidhur me kërkesat për zgjidhjet më të mundëshme

72

Reforma e plotë e punës së administratës komunale është pjesë e projekteve tona. Nuk duhet të harrojmë se komuna ekziston për hir të qytetarëve, dhe jo anasjelltas. Rritja e transparencës është një nga prioritetet tona të para, duke qenë se shumë qytetarë përballen me dyer të mbyllura, mungesë informacioni real dhe trajtim të papërshtatshëm nga administrata.

Intervistë me MR Vullnet Murselin, kandidat për kryetar të komunës së Tetovës

Ju keni vendosur të kandidoni për kryetar të komunës së Tetovës, një nga komunat ku nevoja për investime dhe zhvillim është e dukshme. Qytetarët e Tetovës kanë shumë vërejtje për punën e vetëqeverisjes lokale në vitet e kaluara. Çfarë ju shtyu të përfshiheni në këtë betejë?

Zhvillimi i Tetovës nuk është aspak një përparësi e lehtë. Siç e thatë, ne në Tetovë nuk kemi parë aktivitete për një kohë të gjatë që përmirësojnë ndjeshëm jetën e përditshme të qytetarëve, as nuk mund të gjejmë alibi pse nuk bëhet. Ne kemi një situatë kur një nga qytetet më të mëdhenj në vend, me shumë kompani, investime vendase dhe të huaja – nuk mund të duket si një qytet modern. Ne përballemi me mungesën e standardeve bazë në infrastrukturë, trafik, arsim, mbrojtje sociale, mbrojtje të mjedisit, etj. Nga natyra unë jam një person që nuk ik nga sfidat, dhe besoj se me njohuritë dhe përvojën që kam unë dhe ekipi im, ne kemi mundësinë të bëjmë diçka më të mirë për Tetovën tonë.

Cilës fushë do t’i përkushtoni vëmendjen që nga dita juaj e parë e punës?

Në periudhën në vazhdim përsëri do të përballemi me një situatë mjaft të keqe në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ky nuk është një problem për të cilin duhet folur vetëm gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit, por aktivitetet e vazhdueshme janë të nevojshme për të arritur rezultate të qëndrueshme. Ne menjëherë do të krijojmë një bashkëpunim të fortë dhe të sinqertë me sektorin e shoqërisë civile, në mënyrë që të krijojmë së bashku kushte që qytetarët e Tetovës të thithin ajër më të pastër. Gjithashtu nevojitet bashkëpunim me komunitetin e biznesit, si dhe me shërbimet përkatëse të inspektimit, me të cilat duhet të kompensojmë kohën e humbur. Ne nuk duhet të lejojmë rritje të mëtejshme të numrit të sëmundjeve të shkaktuara nga ajri i ndotur dhe të rrezikojmë më tej shëndetin e të gjithëve, veçanërisht banorët tanë më të rinj, të cilët janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj këtyre efekteve të dëmshme.

Një nga problemet me të cilat ballafaqohen banorët e Tetovës është mos transparenca e punës së komunës. Cilat janë planet tuaja në atë drejtim?

Reforma e plotë e punës së administratës komunale është pjesë e projekteve tona. Nuk duhet të harrojmë se komuna ekziston për hir të qytetarëve, dhe jo anasjelltas. Rritja e transparencës është një nga prioritetet tona të para, duke qenë se shumë qytetarë përballen me dyer të mbyllura, mungesë informacioni real dhe trajtim të papërshtatshëm nga administrata. Hapja e komunës gjithashtu do të krijojë mbikëqyrje nga qytetarët, në mënyrë që puna e saj të mbikëqyret dhe kontrollohet nga ata që duhet të përdorin shërbimet komunale. Në atë drejtim, ne do të përdorim përvojat e vendeve të tjera, dhe do të përpiqemi të vendosim standarde të larta të njohura ndërkombëtarisht në punën e komunës.

Çfarë mund të presin qytetarët në fushën e arsimit, mbrojtjes së fëmijëve dhe standardeve në këto fusha?

Mungesa e kopshteve në Tetovë është evidente. Si pjesë e kompetencave komunale, ne kemi një plan për ndërtimin e kopshteve të reja, sipas nevojave të qytetarëve nga të gjitha pjesët e qytetit. Ekzistojnë disa mundësi për investime në këtë fushë, ose në mënyrë të pavarur nga bashkia, ose si projekte në formën e partneritetit publik-privat. Ne gjithashtu duhet të rrisim standardet në shkollat ​​tona fillore dhe të mesme, të prezantojmë metoda novatore, të përmirësojmë njohuritë dhe aftësitë e stafit mësimdhënës, në mënyrë që nxënësit dhe mësuesit nga Tetova të jenë pjesë e një procesi mësimor modern.

Të mos harrojmë se shumë nga të rinjtë tanë e shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit. Ne nuk duhet ta injorojmë atë proces dhe duhet të investojmë të gjitha burimet në dispozicion për të krijuar një prirje të kundërt – ata që tashmë janë larguar për të marrë parasysh kthimin në shtëpi. Shtë e mundur vetëm nëse kemi arsim modern, nëse krijojmë kushte për zhvillimin ekonomik lokal që do të tërheqin investime nga emigrantët tanë, si dhe bashkia të funksionojë si qendër shërbimi për qytetarët dhe kompanitë, dhe jo si pengesë për arritjen e tyre qëllimet.

Çfarë planifikoni në fushën e zhvillimit të turizmit lokal? A ka Tetova potencial për zhvillimin e kësaj dege?

Përveç bukurive natyrore, Tetova duhet të bëhet një qendër turistike ku ne do të ofrojmë pamje kulturore, vende arkeologjike, kuzhinë lokale dhe aktivitete sportive. Por që e gjithë kjo të jetë tërheqëse për turistët, bashkia duhet të investojë në mënyrë që të shfrytëzojë këtë potencial. Do të ketë një ndikim pozitiv në ekonominë lokale, akomodimin, zanatet, si dhe zhvillimin e përgjithshëm të zonave rurale të komunës.

Sa ndikon politika në problemet lokale dhe a i sjell dobi qytetarëve ndarja sipas linjave partiake?

Sigurisht, përkatësia politike është pjesë e autonomisë së secilit individ. Mendimet e ndryshme mbi temat e përditshme janë të dobishme nëse duam të arrijmë zgjidhjen më të mirë. Unë besoj se njohuritë dhe përvoja e çdo individi duhet të përdoren, pavarësisht nga përkatësia etnike, fetare apo politike, në mënyrë që të gjithë të kontribuojnë në një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët tanë. Nëse jemi ende një nga komunat më të ndotura – ajo ka pasoja negative për jetën e secilit. Nëse kemi kaos trafiku – kjo ndikon në jetën e përditshme të secilit. Të gjitha problemet e tjera të grumbulluara kanë pasoja mbi të gjithë qytetarët. Prandaj, unë besoj se ne mund të jemi konstruktivë, të vendosim në plan të dytë dallimet partiake dhe në radhë të parë të jemi zgjidhja e problemeve të qytetarëve.

Qytetarët janë të ngopur nga kritikat reciproke, grindjet, përhapja e urrejtjes dhe energjisë negative. Le të mos harrojmë se ne të gjithë jemi njerëz, bashkëqytetarë, fqinjë dhe do të jetojmë së bashku pas këtyre zgjedhjeve. Ndarjet nuk i sjellin asnjë të mirë askujt. Le të bashkohemi në kërkimin e zgjidhjeve më të mira dhe të gjithë të kemi një pjesë në suksesin që do të pasojë.

https://analiza.mk/2021/10/04/%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80/