Pse janë në dyshim licencat e 8 kompanive të energjisë elektrike?

19

Përveç U Power, edhe Mist Energy është paditur për revokim. Të dy kompanitë nuk i dorëzuan sasitë e dakorduara tek konsumatorët, kështu që diferenca duhej të mbulohej nga rezervat. Kompanitë e tjera janë gjithashtu në rrezik.

U-Poweri , qe e udheheq djali i ish-zëvendëskryeministrit Musa Xhaferi-Arianit Xhaferi, i cili është akuzuar ketyre diteve për sulm ndaj kryetarit të Komisionit Rregullator të Energjisë Marko Bislimoski, nuk është e vetmja kompani tregtare që i është hequr licenca…

Sipas informacioneve nga rregullatori, në këtë periudhë prej 3 muajsh, disa kompani tregtare të energjisë elektrike u përballën me vështirësi në zbatimin e kontratave me klientët e furnizimit me energji elektrike, të cilat duhej të mbuloheshin nga rezervat e mbajtura nga kompania shtetërore MEPSO.

Prandaj, AD MEPSO i dërgoi njoftime ERC -së se energjia elektrike që këto kompani duhej të shpërndanin tek konsumatorët me të cilët kishin kontratë, por nuk e dorëzonin sepse nuk e kishin blerë në sasi të mjaftueshme, mbulohej nga rezervat e sistemit të mbajtura nga MEPSO, pra rezervat në hidrocentrale.

Kështu, rregullatori ka filluar një procedurë për heqjen e licencave të kompanive të caktuara, e cila, theksojnë ata, nuk do të thotë se në fund do të ndodhë nëse ndërkohë ata korrigjojnë sjelljen e tyre, pra fillojnë të respektojnë marrëveshjet.

Kërcimi i çmimit të energjisë elektrike

Përndryshe, problemi lindi sepse këto kompani kanë lidhur kontrata shumëvjeçare për furnizimin me energji elektrike me një çmim për kilovat orë, me llogaritjet dhe vlerësimet e bëra në kohën e lidhjes së kontratës, ndërsa që atëherë çmimi i energjisë elektrike në bursë është rritur me shumë 100 për qind.

Kjo situatë i ka dobësuar kompanitë financiarisht, megjithatë, siç zbulojmë jozyrtarisht, disa prej tyre po fillojnë të përshtaten me situatën dhe të përpiqen të riplanifikojnë kontratat me konsumatorët sipas situatës aktuale të tregut.

Midis tyre është U-Power i lartpërmendur Xhaferi. Siç shkruante dikur e përjavshmja Focus, partneri i tij është djali i pronarit të kompanisë ndërtimore të Tetovës AK-Invest, e cila gjithashtu zotëron dy hidrocentrale të vegjël.

Pas marrjes së licencave të nevojshme, kompania e tyre filloi të marrë tenderë shtetërorë. Vetëm në 12 muajt e fundit, U Power ka lidhur 20 kontrata të prokurimit publik, më e madhja prej të cilave është ajo me Qytetin e Shkupit në vlerë prej 67.5 milionë denarë, e ndjekur nga tenderi nga Komuna e Qendrës prej 40 milionë denarë, etj

Pasqyrat financiare të kompanisë, nga ana tjetër, zbulojnë se vitin e kaluar 2020 kompania përfundoi me të ardhura prej 520 milion denarë dhe një fitim prej mbi 62 milion denarë. Nga rruga, ka një rritje drastike të të hyrave dhe fitimeve në krahasim me vitin e kaluar 2019, kur të hyrat ishin 213 dhe fitimet ishin 16 milionë denarë.

Për cilat kompani tjera behet fjale ?

ERC gjithashtu thekson se ata kanë hapur një procedurë për heqjen e licencës së Mist Energy, sepse kjo kompani nuk i ka siguruar në kohë dhe plotësisht sasitë e energjisë elektrike për të cilat kanë lidhur marrëveshje me konsumatorët dhe gjithashtu nuk kanë vepruar plotësisht pas dorëzimit të mëparshëm masat ndaj tyre për të harmonizuar operacionet.

“Ata nuk blenë energji elektrike në kohë dhe tani që çmimet në bursa janë rritur, sasitë e munguara janë rimbushur nga rezervat e MEPSO,” shpjegoi ERC, duke shtuar se kjo energji elektrike nga mekanizmi balancues është më i lirë se stoku çmimi i këmbimit, i cili të dy kompanitë deformuan konkurrencën dhe rrezikuan stabilitetin e sistemit energjetik.

Në të njëjtën kohë, ERC i kërkoi Energie Gas and Power të sigurojë dëshmi se u ka siguruar sasinë e kërkuar të energjisë elektrike konsumatorëve, ndërsa në të njëjtën kohë udhëzoi Solapro Pro Holding, Vanguard dhe Energy Active të informojnë me saktësi dhe plotësisht konsumatorët për të drejtat e tyre dhe detyrimet.

Domethënë, Komisioni krijoi informacion të pjesshëm dhe përpjekje për manipulim nga këta furnizues ndaj klientëve të tyre, kështu që disa furnizues filluan të ndërpresin kontratat me kompanitë vendase, ministritë, ndërmarrjet publike dhe institucionet e tjera paraprakisht dhe u përpoqën t’i faturonin ato me çmime të reja..

“Përmes ligjeve dhe rregulloreve të miratuara, konsumatorët mbrohen dhe furnizuesi nuk duhet të ndryshojë çmimin e kontratës gjatë periudhës së ndryshimit të furnizuesit, domethënë deri në përfundimin e një kontrate të re,” tha ERC, duke theksuar se ka indikacione të shkelje dhe devijime për më shumë dy kompani, por ende nuk janë vendosur procedura për to.