Muhabete tetovarçe / Besa aut, Kastriot Rexhepi mduket me himnën kishte probleme,ama ma n fund u ba heroj i Artan Grubit.

79

Lajmi interaktiv (tetovarçe)

Sot e xhuma o Kastriot Rexhepi me do profa pi te Shtuli e falëm drekën xhuman,kshtau xhi zoti na e shkraujt kabull …ama nkët dunja dole gjunahxhi po .A e pae o Kastriot Rexhepi ku asht dallimi pi tije ene Skender Rexhepit Zejdit i AAA .Skender Rexhepi -Zejdi e bani si burrat dul para kamerave para tre ditve para se t votohet …ene e tha as u tremb ,dul ene televizi ,shaum njerës nervozoj ,i këzdisi ama erdh në front (Kuvend) Skender Rexhepit HALLALL i KOFTË edhe sipas kuranit edhe sipas nishanit shiptar… nuk hiki si taj …dhe Artan Grubi tët arsyetoje … .O Kastriot Rexhepi votusit e Besës kan drejt ta dinë pse hike pi vijave t partisë,taj votat nPollog (zona 6) i more nauk n Shkup, ,se mos u bane deputet për idetë se na lae pa mend ene ne tvotoun…ki pa ki po taj pi hierarkis erdhe …puna jote çatall… kurni se qetër përveç për ta ba ene arsietou Artan Grubin ene kompaninë për xhi hupën në Tetovë ene në Gostivar …Artan Grubit tash do i besoj ma shaumë… si burrat e tha un ma smajri e njoh Kastriot Rexhepin…

Ej vlla musliman të thom se vlla shiptar nukëm shkon dora se taj shartet i shiptarisë nuk i di …nukëm besojsh çe xhi thotë himni xhi nuk iu përmbajte në vija t kuçe e kije të rethaume

Konferenca njen t hënën shaum larg asht…

…svaka çuda tri dana dosta .. u sos puna jote prom… kur ishte e xhuma proma …dje thae nuk ka nevojë nga Bilall Kasami Besa t shqetësohen për mu

dhe nuk e kuptoj deklaratën sot me 12.11. 2021 në FB ku thua Besa të mos gjutet

a mendojsh se nauk do t shkarkojn të mos paraqitesh me llogën BESA ..jo gabim e kije…rendin e kije.pas dorëheqjeve të ministrit ene dy zëvendësministrave ..a me kë do shkojsh problemi jot …kisha ni propozim bëne ni parti tanden me emnin Besa u rilind (voskërsna)…a majr e kishte lideri i PDSH Menduh Thaçi i di do punë Meta…

Nëse shiptaria në North Macedonia ka mbetë te un ene te taj Ciao Kastriot Rexhepi