Muhabete tetovarçe / Ministrin e AA Hysni Ismailin ta shofish me sandalle është normale, po ta shajfshit me kundrat shpic alla Musa Xhaferi do ishte lajm…

130

A be kto votimet sivet shoumë të qeta…Nuk ka sms në stilin ta marrësh nënën babën gruen gjalin,ene tvajni në miting.Sa RAHAT. Ama uji fle llaçkat e njerëzve nuk mshilen që vajn pi BDI.Ministri i Kulturës tetovari Hysni Ismail plus doctor profesor i shkencave të mjeksisë ,njeri që mund ta shajfni si vozitën bicikllën sicallën të enjte ditën e pazarit ,shkon nkambë nëpër shehër ,hyn në çajtore pa komplekse,pa truproje ,pra në shehër në Tetovë thojnë a be gjali i mahallës tonë është,pra Hysnia nuk ka ndrou.Pra njerzit e kan pa ene me trenerka .Aj e di se pozita ministër ene kalon…por për tetovarët befasi do ishte ta shihnin me kundra alla Musa Xhaferi ..pra nuk u çuditën tetovarët për siretin me papuçe.as për dorën 5 ..pa pa BDI…çe edhe do sireta qerë